Jak rozpoznać pierwsze objawy jaskry? Kto jest nią zagrożony?

glutenologia.pl - jaskra

W medycynie istnieje wiele chorób, dla których nie opracowano jeszcze skutecznych metod leczniczych czy nie poznano etiologii. Wśród nich można wymienić jaskrę, która dotyka narząd wzroku powodując zanik nerwu wzrokowego. Skutkiem zaniku tego nerwu jest nieodwracalna ślepota.

Jaskra – przyczyny

Gałkę oczną wypełnia płyn, który jest produkowany przez całą dobę. Nazywany jest on cieczą wodnistą, która odpowiada za wymianę substancji odżywczych – dostarcza te składniki oraz eksportuje produkty przemiany materii. W momencie, gdy powstanie płynu za dużo, ciecz wodnista zostaje usunięta przez naczynia krwionośne zwane kątem przesączania. Zdarza się jednak, że kąt ten ulegnie zamknięciu lub też znajdujące się w nim otworki zostaną zatkane. Dochodzi wtedy do wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, które uszkadza w nieodwracalny sposób struktury występujące w oku. Zbyt duże ciśnienie powoduje uszkodzenie włókien nerwowych siatkówki odpowiedzialnych za zanik nerwu wzrokowego i wspomnianą ślepotę.

Objawy jaskry

Jest to choroba, która przebiega bezobjawowo. Spowodowane jest to faktem, że najpierw chory traci widzenie obwodowe. Sprawia to również, że pacjent zauważa problem dopiero w momencie problemów z widzeniem na wprost. Dlatego też spora część osób dotkniętych jaskrą dowiaduje się wtedy, kiedy choroba jest już w znacznym stopniu zaawansowana. Niemniej można wyróżnić kilka zwiastunów choroby:
– oczy bardzo często łzawią,
– problemy z adaptacją oczu w ciemności,
– światłowstręt,
– ból oczu,
– rozmazujący się obraz przy spoglądaniu na źródło światła,
– ból głowy,

a także w ataku jaskry można zaobserwować:
– ból oka, który jest bardzo charakterystyczny;
– ból brzucha czy nudności, wymioty,
– problemy z widzeniem,
– oko staje się czerwone, bolesne i twarde,
– ból głowy zlokalizowany w okolicy oka.

Należy podkreślić, że atak choroby jest niezwykle groźny dla pacjenta. W momencie jego wystąpienia należy się jak najszybciej udać do okulisty, ponieważ bardzo szybko może dojść do utraty wzroku – czasem nie trwa to nawet godziny.

Jaskra – kto jest nią zagrożony?

Z powodu nieznanej jeszcze przyczyny powodującej jaskrę, bardzo szczególną uwagę zwraca się na czynniki predysponujące do rozwoju choroby. I tak, do czynników zalicza się między innymi: wiek powyżej 35 roku życia, cienka rogówka, stres, dziedziczność pierwszego stopnia, krótkowzroczność, podwyższony poziom cholesterolu, nadwzroczność, retinopatia cukrzycowa, migrena, bóle głowy, palenie papierosów czy cienka rogówka.

Jaskra to choroba, którą można zaliczyć do podstępnych przypadków w medycynie. Dlatego bardzo istotne jest kontrolowanie narządu wzroku podczas regularnych wizyt u lekarza okulisty. Regularność ta zwłaszcza dotyczy osób znajdujących się w grupie ryzyka. W trakcie takiej wizyty powinno zostać skontrolowane ciśnienie śródgałkowe, ogólny stan oka oraz ciśnienie krwi. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości bardzo szybko wprowadzone leczenie może spowolnić objawy choroby ratując w ten sposób wzrok chorego.

Artykuł powstał we współpracy z okulista-trojmiasto.pl

Komentarze

komentarzy